Visual Basic'de SQL Server Bilgileri + Açıklamaları + İ?lemleri | özal |

Konu, 'Görsel Programlama' kısmında DangerForDaqqeR tarafından paylaşıldı.

 1. DangerForDaqqeR

  DangerForDaqqeR Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Öncelikle merhaba,?imdi vbde sql ile ilgili biraz i?lem yapmayı gösterece?im!..

  CTRL + T 'ye basın Microsoft ADO lu bi?ey olcak seçin onu tamam diyin ;(

  Öncelikle yeni bir proje açın.SQL ile ba?lantı kurabilmek için fonksiyon tanımlamak gerekmektedir ve a?a?ıdaki kodu General Declarations bölümüne yapı?tırın ;
  PHP:
  Dim conn As New ADODB.Connection
  Dim ozl 
  As New ADODB.Connection
  Dim rst 
  As New ADODB.Recordset
  SQL Server Ba?lantı Kodları;
  Local -)
  Kod:
  PHP:
  With conn
  .CursorLocation adUseClient
  .ConnectionString "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=ozal"
  .Open
  End With
  yukarıda ozal gördü?ünüz yer db ismidir,oraya db isminizi yazabilirsiniz!:..

  Remote(uzak sql) -)
  Kod:
  PHP:
  With conn
  .CursorLocation adUseClient
  .ConnectionString "Provider=SQLOLEDB;Data Source=127.0.0.1,1433;Network Library=DBMSSOCN;Initial Catalog=KN_Online;User ID=sa;Password=ozal;"
  .Open
  End With
  127.0.0.1 = ip | KN_Online = DB İsmi | sa = kullanıcı ismi | ozal = ?ifre
  NOT:IP'yi yazdıktan sonra ,1433 eklemeyi unutmayın!..
  [Ba?landı?ınız sistemin 1433 portunu açmayı unutmayınız!:.]
  Gelelim i?lemlere

  UPDATE (güncellemek,düzenlemek)
  Örne?in text1 deki kullanıcı adının idaysını 0 yapalım
  text1 ve command1 ekliyip,a?a?ıdaki kodu command1 in click olayına ekleyiniz!:.
  text1 = kullanıcı ismi | command1 = i?lermi gerçekle?tirecek
  PHP:
  conn.BeginTrans 'isterseniz burayı silin
  conn.Execute "UPDATE TB_USER SET idays=0 where strAccountID='" & Text1 & "'"
  conn.CommitTrans '
  isterseniz burayı silin
  (( ?imdi siz ba?ka ?eylerde isterseniz,onun için kodu vereyim ))
  PHP:
  conn.Execute "UPDATE table ismi SET sutün=editleyece?iniz de?er where hangi sutündeki=hangi sutündeki neresinin neresi"
  SELECT (seçmek)
  Örne?in text1 deki kullanıcı adının ?ifresini ö?renelim
  text1 ve command1 ekliyip,a?a?ıdaki kodu command1 in click olayına ekleyiniz!:.
  text1 = kullanıcı adı | command1 = i?lemi gerçekle?tiren
  Kod:
  PHP:
  Dim pwsec As String
  Dim pw 
  As String
  pwsec 
  "Select strPasswd From TB_USER Where strAccountID = '" Text1 "'"
  rst.Open sqlconn13
  conn
  .BeginTrans
  conn
  .Execute (pwsec)
  conn.CommitTrans
  pw 
  rst![strPasswd]
  MsgBox pw
  DELETE (silmek)
  Örne?in text1 deki karakteri askıdan kurtaralım
  text1 ve command1 ekliyip,a?a?ıdaki kodu command1 in click olayına ekleyiniz!:.
  text1 = char ismi | command1 = i?lemi gerçekle?tiren!..
  PHP:
  Dim islem As String
  islem 
  "DELETE FROM CURRENTUSER Where strCharID='" Text1 "'"
  conn.BeginTrans
  conn
  .Execute (islem)
  conn.CommitTrans
  MsgBox text1 
  " adlı karakteri ba?arıyla askıdan kurtardınız!.."
  INSERT INTO (eklemek)
  Örne?in yeni kullanıcı adı olu?turalım..
  ?imdi text1,text2,text3 ve command1 olu?turalım!..
  text1 = kullanıcı adı | text2 = sifre | text3 = sifre tekrarı

  Command1 click olayına sunu atın;
  Kod:
  PHP:
  If Not text2 text3 Or text2 .Text "" Then
  MsgBox 
  "Lütfen tam doldurunuz!.."vbInformation vbCritical"Hata Olu?tu !"
  Else
  kayıt
  End 
  If
  Sonra a?a?ıdaki kodu bo? bir alana sallayın
  PHP:
  Public Function kayıt()
  Dim dal As String
  text1
  .MaxLength 10 ' kullanıcı ismi maximum 10 karakter
  text2.MaxLength = 8  '  
  ?ifre maximum 8 karakter
  dal 
  "INSERT INTO tb_user(strACcountID, strPasswd, strSocNo, idays) VALUES ('" text1 "' ,'" text2 "','0','6')"
  rst.Open dalconn13
  MsgBox 
  "" text1 " ba?arıyla kayıt oldunuz..."vbInformation"Kayıt ba?arısı"
  End Function
  6 idaystir,de?i?tirebilirsiniz!...
  PROSEDÜR ÇALI?TIRMAK!! (11 Eylül 08 / geçmi ne )
  PHP:
  conn.execute "exec procİsmi '" Text1 "' , '" Text2 "'"
  Not: Alintidir Ama Bir Tesekkür Cok Görme.
 2. Garuda

  Garuda Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Visual Basic'de SQL Server Bilgileri + Açıklamaları + İ?lemleri | özal |

  Te?ekkürler.
 3. DangerForDaqqeR

  DangerForDaqqeR Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Visual Basic'de SQL Server Bilgileri + Açıklamaları + İ?lemleri | özal |

  Ne Demek. :D
 4. LioN

  LioN Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Visual Basic'de SQL Server Bilgileri + Açıklamaları + İ?lemleri | özal |

  tesekkurler
 5. Castro

  Castro BANNED BANNED

  Cevap: Visual Basic'de SQL Server Bilgileri + Açıklamaları + İ?lemleri | özal |

  Te?ekkürler.
 6. duslerin_sokagi

  duslerin_sokagi Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Visual Basic'de SQL Server Bilgileri + Açıklamaları + İ?lemleri | özal |

  Te?ekkürler...
 7. By_Asicocuk

  By_Asicocuk BANNED BANNED

  Cevap: Visual Basic'de SQL Server Bilgileri + Açıklamaları + İ?lemleri | özal |

  Te?ekürler..
 8. iMacC4Ever

  iMacC4Ever Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Visual Basic'de SQL Server Bilgileri + Açıklamaları + İ?lemleri | özal |

  Çok Te?ekürLer .. o Adobe dediqni düzelteym "Microsoft Adobe Data ..Library 2.5" veya üstü qerekli.
 9. DangerForDaqqeR

  DangerForDaqqeR Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Visual Basic'de SQL Server Bilgileri + Açıklamaları + İ?lemleri | özal |

  Güncel Arkadaşlar Yorumlar İçin Teşekkürler :hö:
 10. LorqiN_

  LorqiN_ Yeni Üye Kayıtlı Üye

  Cevap: Visual Basic'de SQL Server Bilgileri + Açıklamaları + İ?lemleri | özal |

  Yapamadım Kardeşim Yha

Sayfayı Paylaş